Elektrisk laddning av glas

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknar med att minimera risken för en explosion av brandfarliga ämnen på grund av överflöde av den elektrostatiska gnistan. Oftast kastas det inom transportområdet och behandlingen av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan innehålla en ny form. De ljusaste och minst komplicerade modellerna stiger också upp från jordklämman. Kraftigare och tekniskt utvecklade är utrustade på ett sätt att skydda jordningsförhållandena, vilket gör det möjligt att utdela eller transportera produkten när jorden har anslutits harmoniskt.

Elektrostatisk jordning införs vanligtvis vid lastning eller lossning av järnvägs- och vägtankfartyg, tankar, fat, sk stora påsar eller delar av processinstallationer.

Farliga elektrostatiska laddningar kan bildas i produkten vid fyllning eller tömning av tankar med ett annat innehåll (t.ex. tankar med pulver, granulat, vätskor. Källan till deras ursprung är att de existerar bortom blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar uppstår genom kontakt eller differentiering av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning kommer att begränsas av de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I produkten av en enkel och plötslig anslutning till jordning eller ett oladdat problem kan en kortströmspuls uppstå, vilket kommer att vara uppenbart i en gnist.Brist på kontroll över gnistutsläpp kan antända gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.