Farex kassaregister recensioner

Genom kassakontot uppfylls skyldigheten att finansiera försäljningen. Denna lösning används i små detaljhandeln och serviceutbud där det inte finns något behov av lagerhantering. Med hjälp av kassan kan du skriva sammanfattande försäljningsrapporter samt detaljerade rapporter.

Kassaregister med elektronisk kopia möjliggör utskrift av bland annat åsikter kopior av dagliga rapporter och exemplar av alla kvitton eller en viss dag. Innan vi köper kassan måste vi bestämma eller i perspektivet det inte finns något behov av att kombinera kassan med datorn. Detta är huvudet för närvarande vid tidpunkten för valet av kassan. Inte alla kassaapparater kan fungera med en dator, kodläsare eller till och med en låda, så det är värt att kontakta professionella innan du väljer ett kassaregister för att välja rätt enhet. Det skattemässiga kassaregisteret som är utformat för & nbsp; kan samarbeta med andra enheter.

Kassaskåp med medelstegsegment och systemkassaapparater kan enkelt anslutas till den dator där den köpta handelsprogramvaran är baserad. Försäljningen görs medan kassakontot behålls, men för att uppdatera inventeringen på den bärbara datorn bör försäljningen från kassan läsas i början. Också med efterföljande material eller byte av sparade priser. Först genomför vi förändringar i säljprojektet och överför sedan till valutan. Försäljning som flyttas på beloppet när datorn är avstängd. Försäljningen av kvitto med kvitto eller bulk anges i rapporterna från den angivna mjukvaran från kassan. I denna förklaring, göra alla upp våra värdefulla varor i lagret, eftersom basen är relativt hög, för att accelerera försäljningen är nödvändig för att utföra streckkodsläsare till kassan och vid datorn och vid platsen för att underlätta införandet av artiklar för tidningen. Men innan du väljer kassan och programmet borde du ta hjälp av specialister som väljer rätt situation för kraften i dina behov.

I någon kommersiell person kan det vanliga kassan och datorn ersättas med en modern lösning baserad på en POS-dator med en pekskärm där den kommersiella programvaran laddas. Datorn måste vara placerad bredvid skrivaren så att kassören har en skärm och ett tryckt kvitto inom handens räckvidd.