Fiscal kassa elzab

Novitus kassa är nödvändigt för personer som orsakar egen verksamhet, och deras intäkter överstiger de värden som finansministeriet ställer.

I dagens system måste ett kvitto utfärdas för varje produkt som kunden köper, vilket då utgör grunden för klagomålet för en man, och för en person som säger att finansiell verksamhet är en princip för att beräkna med skattelettelsen.

För att göra det är det nödvändigt att skriva ut dagliga månatliga finansrapporter och månadsvisa månadsrapporter. Skatteräkningen (eller dygnet eller månatligt är ett faktum som utfärdas av kassan, vilket utlöser sådant som kallas inköp och skattstorlek under tidsperioden (dag eller hela månaden, med angivna skattesatser och försäljning borttagen från skatt. Syftet med en sådan beskrivning är att visa daglig eller månatlig bruttoinkomst, med angivande av olika mervärdesskattesatser.

När ska man skriva ut kassaregisterrapporter?

Som det har nämnts mycket, finns det två sätt att finansiera rapporter: dagligen och månatligt. Som de enda namnen antyder kassan rapporteras dagligen och en gång i månaden för sitt syfte.

Den dagliga finansrapporten återspeglar försäljningen på en bestämd dag, fram till dess slut, dvs. fram till kl. 24.00. Det finns möjlighet att skriva ut det senare, och före den första försäljningen nästa dag. Men det måste vara med den sista att utskrift efter midnatt kommer att erkänna ett annat datum. Den skattemässiga dagliga rapporten visar oss det totala beloppet för vilket resultaten såldes den dagen.

Skatteverket kräver och månatliga skatterapporter. Månadsvisa skatterapporter måste skapas i slutet av månaden fram till midnatt före den första transaktionen nästa dag, vilken börjar nästa månad. En månadsrapport är ett faktum utfärdat på ett belopp som inkluderar alla tidigare utskrivna dagliga rapporter. En sådan rapport visar oss en lista över framgångar i den verkliga månaden. Månadsrapporten produceras endast en gång i maj.

Om den dagliga eller månatliga rapporten förbereds efter midnatt, men innan den första försäljningen och på rapporten finns en annan tid, är det inte något att vara nervös, eftersom det inte finns något behov av att lägga in lösningar i nuvarande historia.