Installation av jordning och blixtskydd

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknas på att minska risken för explosion av brännbara ämnen, på effekten av elektrostatisk gnistförvrängning. Det anpassas oftast i avdelningen för transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som är en annan form. De tyngsta och lite komplicerade modellerna är också koncentrerade från jordklingan från kabeln. Robustare och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att leverera eller transportera produkten när jordningen förblir rationellt ansluten.

Elektrostatiska jordningar tas oftast under lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

I produkten av påfyllning eller tömning av tankar med annat innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras bildning kommer sannolikt att blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller byta enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Som ett resultat av en enkel och snabb anslutning med marken eller oladdad mål kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara öppen i gniststrukturen.Bristen på vård över gnistutsläppet kan antända blandningen av alkoholer och luft, vilket framgår av en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.