Jordning av den elektriska laddningen

Elektrostatisk jordning är en elektrostatisk jordning som används vid transport och alla typer av brandfarliga vätskor, pulver och gaser. Elektrostatisk jordning minskar risken för explosion eller antändning av andra typer av brännbara ämnen som ett resultat av gnistan. En okontrollerad lösning kan antända en blandning av vätska och rush, och detsamma kommer att skapa en explosion.

Det är självklart möjligt att eliminera risken för självantändning och explosion. För att detta ska vara de extra transporterade strukturerna bör det finnas tillräcklig jordning, det vill säga en kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar. Denna typ av elektrostatisk jordning minimerar risken för explosion av transporterade brännbara ämnen. En sådan enkel jordning visar sig vara från jordningsterminalen och ledningen. Ledningar som genereras vid jordning utmärks av låg elektrisk resistans och väsentligt hög motståndskraft mot mekanisk skada. Naturligtvis kan du använda ett mer komplext jordningssystem som har ett styrsystem som går in i transport eller doserar produkten endast under säsongen när jordningen är korrekt ansluten.Undrar du med säkerhet när du använder denna jordningsmodell? De används oftast vid lastning och lossning av järnvägstankfartyg, vägtankar, fat och fat, som ett bevis på processinstallationselement. För uppkomsten av explosionsrisker leder också blandning och sprutning eller pumpning av olika typer av brandfarliga ämnen. Vid störning i det brandfarliga innehållet skapas elektriska laddningar genom kontakt eller separation av molekyler. När en elektrostatisk laddning uppstår och monteras i bakgrunden av brandfarliga ämnen, lägger det till att ett hot uppstår. En viktig princip för skydd mot elektrostatisk urladdning är faktiskt en stark klämma och korrekt vald kabel, vilket ger möjligheten att genomföra en elektrisk laddning till föremålet för jordning.Det är viktigt att de klämmor och kablar som ges i marken måste göra väldigt krävande riktlinjer som är avsedda för testmöjligheter. För närvarande ger de bästa typerna av systemjording de bästa resultaten.