Kassaregister juridisk radgivare

Varje företagare som har ett skattekassregister i ett hemmabaserat företag kämpar med begagnade problem varje dag, vilka rätter också kan skapa. Liksom all datorutrustning är kassaregisterna inte fria från fördelar och ibland förstör. Inte en företagsägare vet att hela tiden, där registret görs med hjälp av ett kassaregister, bör han komma ihåg en annan sådan apparat - naturligtvis i händelse av ett misslyckande av den grundläggande.

Black Mask

Bristen på ett kassakontor när man säljer produkter eller tjänster kan leda till att straffkontoret lägger på påföljder, eftersom det kommer att förhindra att försäljarlistan skadas vid uppdelningen av huvudenheten. Dokument som lagrats med kassan bör innehålla ett kassaregistreringshäfte. I det här fallet är inte bara alla reparationer av enheten inmatad, utan också information om skattepapperisering av kassan eller utbyte av sina tankar. I tjänstearbetet vill du också ange ett unikt nummer, som gavs till kassören av skattekontoret, företagets namn och adressen på lokalerna där kontanterna används. Alla dessa annonser är giltiga i skattechecks framgångar. Alla järnvägar i kontorsdiskens sinne hör också till reparationerna av en specialisttjänst, där varje företagare som använder kassaregister bör ha ett tecknat kontrakt. Vad är viktigt - du borde informera skatteverket om eventuella ändringar i kassatörens tjänst. Försäljningen i skattekassan ska övergå till en kontinuerlig stil, så om kassan är full, måste utlåtandet bytas ut för en ny, samtidigt som man måste läsa minnet. Att läsa kassarens minne kommer sannolikt att utgöra - även som en reparation som endast gjorts av en auktoriserad enhet. Dessutom måste arbetet utföras i närvaro av en anställd hos skatteverket. Från utläsningen av det skattemässiga kassaregisteret görs ett lämpligt protokoll, vars kopia går in i skattekontoret och är kvar för entreprenören. Han måste lagra detta protokoll tillsammans med ytterligare dokument relaterade till kassaregistret - hans brist kan skapa ett straff på kontoret.