Kasseavdrag 700

Att göra brister är bra. De lagstiftare som har säkerställt skattebetalarna korrigering av felaktigt utfärda försäljningsdokument och förklaringar, utan att behöva få stora konsekvenser, tänker på det. Denna möjlighet finns också i framgången för att registrera försäljning på ett skattemässigt belopp. Så när visas korrektionen på skattebeloppet?

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs Ett effektivt sätt att gå ner i vikt och befria dig från alltför stora kilo

När det gäller transaktioner rörande situationen för fysiska personer som inte bedriver ekonomisk aktivitet och schablonmässiga jordbrukare, är det nödvändigt att registrera varje kontrakt i kassan och spela ett kvitto för det. Intäkterna ingår i KPiR på basis av periodiska rapporter. Fel som uppstår vid utfärdande av skatteintäkter avser vanligtvis: skattebeloppet på produkter och tjänster, datum eller försäljningsbelopp, antal varor eller tjänster. Det sägs också att de kassarullar där kvitton publiceras kommer att skäras i basvalutan och kommer att skriva ut inköpsbeviset felaktigt. När man registrerar försäljning för ett mycket tröttande och svårt belopp är det samma att transaktionen som sparats i kassan inte kan dras tillbaka eller förbättras samtidigt som funktionerna behålls i en modern enhet. För mars 2013 var det inte naturligt vad man skulle göra för att lyckas med att felet inträffade på skattekontot. Vid genomförandet utvecklades vissa mekanismer, vars användning stöds av kontor, men fenomenen kom också ihåg den inofficiella karaktären. Från 1 april 2013 innehöll förordningen om kassaregler bestämmelser som reglerar denna roll. Från april 2013 måste skattebetalare som registrerar försäljning med hjälp av ett kassa registrera två poster - ett register över avkastningar och klagomål och en upptäckt av uppenbara fel. Bestämmelserna anger inte hur de ska förvänta sig, men beskriver de uppgifter som du vill hitta i dem. Båda är valda för att korrigera försäljningen stängd i kassaregisterens tanke, och en annan kommer att införas i framgången för ovannämnda fel. I mottagningsavbokningsfaciliteten rekommenderas att du fyller i relevant register i felregistret inklusive: bruttovärde och skatt på felaktigt registrerad försäljning, en kort beskrivning av misstagets motiv och form tillsammans med det ursprungliga kvittot.