Skyldigheten att halla register over officiella utgangar

Varje företagare, i enlighet med gällande bokslutslagen, har till syfte att hålla register över bolagets tillgångar. Sådan registrering är registrering av anläggningstillgångar.

Tillgångar varumärken är: mark, permanent nyttjanderätt av mark, hus och byggnader, maskiner, fordon, möbler och utrustning utomlands, antalet säsongs köpa dem överstiger mängden 3500 bra och han vill att ägas eller samägs av den skattskyldige eller företag. Förpliktelsen att införa en tillgång i registret över anläggningstillgångar sker i den månad då den förvärvades.

Register över anläggningstillgångar som finns i konsten skiftas förvärvades publicera jobb utskrift måste utskrivna sidor med rätt rubriker från datorn handgjorda kort med markerad tabelkami eller i bärbara datorer utan lämpliga tabeller, men posterna att innehålla alla de uppgifter som behövs för registrering. Anledningen är att fylla i dokumentet i företaget manuellt.

Anläggningstillgångar registreras på plattformen för dokument som innehåller det ursprungliga värdet av de insatta tillgångarna. Tabell för registrering av fasta tillgångar bör vara: ordningsnumret, inköpsdatum och licens att använda, dokumentdata bekräftar köpet, beskrivning av tillgången, en symbol för klassificering av anläggningstillgångar, priset initiala avskrivningstakt (beroende det från år av användning, avskrivningsbeloppet uppdateras det ursprungliga värdet, avskrivningar och datum för överklagandet, tillsammans med utifrån sina prestationer. I åtgärdens försäljningsframgång anger du försäljningsdatum, om den anläggningstillgången förstörs bör en likvidationsrapport bifogas. När man tänker på gällande handling måste företaget ta alla dokument som bekräftar förvärvet av anläggningstillgångar.