Skynda pa manniskor

Brand är en särskilt förödande kraft. Så nära som möjligt hittar han ämnen som är känsliga för bränning, utsätter dem för total förstörelse. En oplanerad förbränningsprocess kan få nästan alla våra material - fasta ämnen, vätskor och gaser. Det finns olika släckmedel som används i förhållande till den produkt som ska brännas. Den mest populära är vatten. Även om det inte är något exempel kan det användas. Bränder och pulver tas ofta i bränder.Mindre populär spelar ånga för att undertrycka elden och undertrycka dess spridning. Parets mindre popularitet resulterar godtyckligt av det faktum att det endast får användas i avgränsade utrymmen för att släcka endast vissa bränder. Ånga som brandsläckningsmedel är inte formad som bevis för att släcka brinnande skogar. Det betyder inte att det inte är viktigt att få det under släckning av brinnande trä. Ånga är en effektiv lösning, bland annat vid bränder i interiörer som torkar trä, men storleken på dessa platser får inte överstiga 500 kvadratmeter.Ångblockeringsprocessen består i att sända den under tryck till ett eldområde. Som ett resultat av detta sönderfaller de brandfarliga gaserna i sin region sönderdelning, syrekoncentrationen minskar också, vilket i sin tur förhindrar dess utveckling, och efter några minuter går elden ut. Ångan är ansluten inte bara för att släcka fasta bränder, men även för vätskor och gaser. Och i dessa fall måste elden spridas endast på en stängd torg. I ett öppet utrymme förlorar vattenånga sin effektivitet som brandsläckningsmetod.