Slacker engelska brander

Under försök att släcka bränder når många människor reflekterande vatten. Det är det ljusaste och mest synliga släckningsmedlet som finns. Brandmän, brandbekämpningspersonal överdriver dock inte alltid det. Valet av släckmedel beror på brännmaterialet.

Skum brandbekämpningSkumbranden släcker väl bland annat under bränder av brandfarliga vätskor såsom bensin eller alkoholer. Skummet kan inte släckas av brinnande alkalimetaller eller elinstallationer och allt som fungerar med vatten. Brandsläckningspulver har den mest omfattande användningen.Beroende på deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla brännämnen. Släckningsgaser, varav den mest intressanta är koldioxid, är till hjälp vid släckning av kolbränder, koks och svavel och metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Vatten å andra sidan uppfyller perfekt sitt syfte i kontakt med viktiga fasta organ av organiskt ursprung, när trä, papper, kol och halm används som bevis.

Ångbrandsläckning - ånga som brandsläckningsmedelEtt liknande liv som vatten har ånga som brandsläckningsmedel. Förmodligen buntas vid bränning av samma produkter. Huvudskillnaden mellan ånga och vatten är att vattnet kan användas var som helst, och ångan är endast i tysta lägenheter med en volym som inte överstiger 500 kvadratmeter. I längre rum blir driften av ångan ineffektiv. För att släcka bränder är det nödvändigt att man inte bara känner till släckningsmedlet som är lämpligt för nya ämnen, utan även brandens regler och leverans till brandområdet.