Sociala avgifter for arbetslosa

Den ofta använda personalgenvägen och lönen används för allt arbete som är förenat med uppgörelsen av personer som är anställda i ett visst företag. Företagsledarna vill vara medvetna om de lagstadgade skyldigheterna som följer av deras arbetsgivares storlek, eftersom deras försummelse också kan få obehagliga följder även från skattebyråns sida och socialförsäkringsbyrån. Som ockupator fungerar arbetsgivaren som bidragsgivare, vilket innebär att han är skyldig att betala de erforderliga summan av bidrag till ZUS för våra gäster. Dessa hälsovillkor betalas oberoende av antal eller typ av försäkringsrubriker, medan betalning av sociala avgifter är föremål för vissa begränsningar. Ägaren till ett företag måste lämna in en ansökan om försäkring genom att lämna in en officiell blankett till Socialförsäkringsinstitutet inom 7 dagar från anställningsdagen, dvs från försäkringsskyldigheten. Med framgång i ett klassiskt anställningskontrakt är ansvarsfrihet för alla sociala avgifter obligatoriskt, och i fråga om ett mandatavtal är det endast nödvändigt med pension och invalidpension (eller oavsiktligt bidrag.

Personal och utbetalningar i en position där de mänskliga ämnena är studenter kännetecknas av att pensions- och invaliditetsavgiften är frivillig eller den totala bristen på olycksfall och sjukförsäkring. Det är värt att nämna att företagaren betalar hälsa och sociala premier till ZUS, även för sig själv, medan skyldigheten för den som också spelar heltid och gör det nuvarande namnet betalar endast hälsovårdsavgifter. Det finns en alternativ lösning för att anställa anställda, och det finns outsourcing av personal och lön. Den kräver att anställningen omedelbart avgår och att man tar bort det externa biståndet från det företag som arbetar med mänskliga resurser och lönerna och alla skyldigheter som är knutna till grunden.