Tekniska villkor for vad det ar

Den exakta beskrivningen av lastens stil och syfte är oersättlig för analys av utrustningens tekniska skick, materialval, bestämning av orsakerna till skador eller förändringar och förändringar.

I kontakt med ovanstående använder vi numeriska metoder för att exakt bestämma nivån av laster, i den moderna, ofta den ändliga elementmetoden (FEM.Den ändliga elementmetoden kan gälla både statiska och effektiva element. I dynamiska händelser spelas en viktig roll av exempelvis hastighet av belastningsändringar, friktion och mediaflöden. Mesberäkningarna används också för att bestämma orsakerna till fel och skador.Typiska analyser i kombination med mesberäkningar avser främst:- Kontroll av tillståndet av spänningar och stammar vid bestämning av kritiska platser,- Justering av villkoret mot minskning av strukturens intensitet,- Verifiering av orsakerna till skador och deras idé för drift,- modellering och gjutningsflöde.Detta spel, beräkningarna av röra har mer än en seriös position inom sjöfartsnäringen. Vid utformning av en flytande eller nedsänkbar struktur, slutar detaljerad FEA-analys av sina krafter, inklusive ursprungliga egenskaper, med nyckeln till estetiska och bra lösningar.Det är mest ekonomiskt att uppfylla de första analyserna redan i projektets första steg. Detta kommer att undvika misstag i ytterligare design. Den viktigaste faktorn i beräkningen är att kontrollera den konstruerade strukturens omedelbara styrka. Både holistiskt, när vid kritiska noder. Mesberäkningarna används också för att bestämma utmattningsstyrkan.Under de nya åren har det skett en revolution i beräkningarna av röra och gradvis avviker från avvisning av lokal mjukning av materialet. När du flyttar med nutiden kan du snabbt förutsäga extrema upplevelser och skydda vattenkatastrofer som kan uppstå. Arbete pågår för att utveckla standarder för att minimera skador som orsakats under en kollision. Den enorma utvecklingen i beräkningen av messor initierades av EU-projekten "Hårdare" och "Mål". Att använda mesberäkningar är ännu mer populär.